Δίπλωμα Α Κατηγορίας

Online Test Οδήγησης


Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για όσους είναι υποψήφιοι και θέλουν να διατηρήσουν τις γνώσεις τους σε εγρήγορση. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας εύκολα και χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα.

Αρχική Χορήγηση Άδειας Οδήγησης Κατηγορίας AM, A1,A2,A(Μοτοσυκλέτες)


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμoνής


2. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Οι δύο (2) προσκοµίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό.

3. ∆ύο πιστοποιητικά υγείας ενός παθολόγου και ενός οφθαλμίατρου ,καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών

4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο συμπληρώνεται στη σχολή μας)

5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

6. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 60 € για αρχική χορήγηση
2. Παράβολο 15 €, για κάθε Θεωρητική Εξέταση και 15 €, για κάθε ∆οκιµασία Προσόντων και Συµπεριφοράς
3. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
4. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18 €

Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.
Αν Δεν έχετε άλλο δίπλωμα
Θεωρητικά:21 ωρες ΚΟΚ, 11 ωρες ΜΟΤΟ
Πρακτικά : 14 ωρες

Αν έχετε άλλο δίπλωμα
Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)
Πρακτικά: 12 ώρες

Αν θελετε να αλλαξετε κατηγορια
Θεωρητικά : 2 ώρες
Πρακτικά : 6 ώρες
Αν δεν έχετε συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιµέλειά σας, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.

Θα πρέπει να έχετε συµπληρώσει:
το 16 ο έτος της ηλικίας για άδεια οδήγησης µοτοποδηλάτου ΑΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ / ΩΣ 50CC
το 18ο έτος της ηλικίας για άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 / ΩΣ 125CC >=11 KW
το 20ό έτος της ηλικίας για άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 / ΩΣ 400CC >=35 KW
το 24ο έτος της ηλικίας για άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α / ΑΝΩ ΤΩΝ 600CC

Σε περίπτωση που είσται ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούµενη ηλικία µειώνεται από τα 24 στα 22 έτη

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!